Här kan du tanka blankdiesel

Blankdieselpump

Det kan vara svårt att hitta besinmackar som erbjuder så kallad blankdiesel (E0), men det finns faktiskt ganska många platser där du kan hitta det. Kolla in kartan nedan som Tom har skapat, så hittar du enkelt närmaste pump där du kan tanka blankdiesel.

Vad är blankdiesel?

Blankdiesel är en renare diesel, utan de biologiska tillsatser (RME) som tillsätts i ”vanlig” diesel.

Varför tanka blankdiesel?

Vanlig diesel kan innehålla fler tillsatser och föroreningar än blankdiesel. Detta kan potentiellt leda till en mer belastad motor, vilket i längden kan försämra motorns prestanda och livslängd. Med E0 får du en renare förbränning, vilket är särskilt fördelaktigt för äldre motorer som kanske inte är konstruerade för att hantera moderna tillsatser effektivt.

Även om alla former av dieselbränsle har en viss miljöpåverkan, tenderar blankdiesel att ha en något renare förbränning än vanlig diesel. Detta resulterar i något mindre utsläpp av skadliga ämnen som svaveloxider och kväveoxider. För den miljömedvetne husbilägaren kan detta vara en attraktiv fördel.

Är det lagligt med blankdiesel?

Blankdiesel är reglerad som ett fordonsbränsle och möter därför de krav och standarder som är relevanta för detta användningsområde. Användning av blankdiesel i en husbil är alltså fullt förenlig med lagstiftningen. Om man använder färgad diesel, som kan vara avsedd för andra ändamål, som till exempel jordbruksmaskiner eller uppvärmning, riskerar man att bryta mot reglerna och kan ställas inför rättsliga påföljder.